2015. február 17.

Budapest Főváros XXIII

                     
     Budapest Főváros XXIII. kerület
        Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 17-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

1.      Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

2.   Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

3.    Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/2013. (III.22) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

4.      Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.19.) rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

5.      Javaslat a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

6.      Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására

 

            Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

            Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                                   Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.      Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

8.     Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

9.      Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

10.  Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 

11.  Javaslat megállapodás megkötésére az Önkormányzat beruházásában megvalósuló Külső Vörösmarty utca 183685 hrsz. alatt nyilvántartott közterületen meglévő közvilágítási hálózat tulajdonjogának térítésmentes átadására vonatkozóan

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

12.  Javaslat megbízási szerződés megkötésére „villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása” tárgyában 2016. évi szerződéses időszakra vonatkozóan, illetve tagfenntartási nyilatkozat megtétele a korábban megkötött szindikátusi szerződés tekintetében

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                       

 

13.  Javaslat kártérítés megítélésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

14.  Javaslat közterület elnevezés kezdeményezésére

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                   Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

15.  Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény önálló gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

16.  Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2015. évi nyári- és téli igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

17.  Javaslat a 49/2013.(II.12.) Ök. határozat II. pontjának hatályon kívül helyezésére (Meddőhányó utcai Kápolna)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság


18.  Javaslat mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek rekreációs célra történő kijelölésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19.  Javaslat használati megállapodás jóváhagyására és határozatok hatályon kívül helyezésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

20.  Javaslat ingatlanok hasznosítására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

21.  Javaslat ingatlanok értékesítésére

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

22.  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

23.  Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

24.  Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázat elbírálására (9.30 órára javasolt) (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

 

25.  Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Szabó Gyula tű. százados parancsnok

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

26.  Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek juttatott de minimis támogatások felhasználásáról (10.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető igazgató

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

27.  Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2014. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásáról (11.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

28.  Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásáról (11.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

29.  Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotására (levételre javasolt)

 

Előterjesztő:

Megtárgyalja: 

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. február 6.

 

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                              polgármester