2015. január 20.

Budapest Főváros XXIII

                     
     Budapest Főváros XXIII. kerület
        Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 20-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

1.      Javaslat a 2015. évi forrásmegosztás véleményezésére (A Fővárosi Közgyűlés döntésétől függően)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 

2.      Javaslat egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok Kft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megkötésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

3.      Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására Rendőrkapitányság építéséhez

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

4.      Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

5.      Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság létrehozására

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

6.      Javaslat felépítmények tulajdonjogának rendezésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

7.      Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

 

            Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

            Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                   Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

                                   Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

8.      Ökumenikus Segélyszervezet tájékoztatója (10.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság  

 

 

9. Javaslat elutasított közműfejlesztési támogatás megállapítása iránti kérelmekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálására (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. január 9.

 

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                            polgármester