2015. július 7.

Budapest Főváros XXIII

                     
     Budapest Főváros XXIII. kerület
        Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 7-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

1.      Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

2.      Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 

3.      Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Civil Frakció

                        Fidesz Frakció

                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció

                        Frakciókon kívüli képviselők

 

 

4.      Javaslat a XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújításának támogatására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 

5.      Javaslat szponzorálási szerződés Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötésére

 

Előterjesztő:  dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

 

6.      Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

7.      Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

8.      Javaslat a Galéria ‘13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                   Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

9.      Önálló képviselői indítvány

 

Előterjesztő: Fuchs Gyula képviselő

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

10.  Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11.  Javaslat „Energiatakarékos karácsony! - fenntartható karácsonyi fénydekorációs termékek beszerzésére” kiírt pályázaton való részvételre

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

            Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

12.  Javaslat parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel-és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

13.  Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

14.    Javaslat kisajátítási eljárások megindítására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 

15.  Javaslat a Budapest XXIII., Házhajó u. 157. sz. (186593/81 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

16.  Javaslat határozatok hatályon kívül helyezésére és ingatlanok értékesítésére

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

17.  Javaslat Dr. Tomor Lenke gyermek háziorvos praxisjogáról az önkormányzat részére történő lemondásának elfogadása és a 4. számú gyermek háziorvosi körzet betöltetlenné nyilvánítása

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

18.  Javaslat tulajdonosi hozzájáruláshoz

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19.  Beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. I. félévi működéséről

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                         

 

20.  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

21.  Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

22.  Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról (9.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető igazgató

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

23.  Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. munkájáról (10.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

24.  Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására (10.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

   

25.  Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat elbírálására (11.00 órára javasolt) (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

26.  Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

27.  Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Civil Frakció

                        Fidesz Frakció

                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció

                        Frakciókon kívüli képviselők

 

 

28.  Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

29.  Fellebbezések (zárt ülésként kezelendő)

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

30.  Beszámoló a kerületi sportéletről (levételre javasolt)

 

Előterjesztő:

Megtárgyalja: 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. június 26.

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                            polgármester