2015. június 9.

 

                     
     Budapest Főváros XXIII. kerület
        Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 9-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

 

1.      Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre (Sósmocsár u. orvosi rendelő, Pistahegyi köz Óvoda) (Kiosztós)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 2.      Javaslat közterület-alakítási terv elfogadására (Hősök tere)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

3.      Javaslat köztéri műalkotás állíttatásával kapcsolatos pályázat kiírására

 

Előterjesztő: Weinmann Antal alpolgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

4.      Önálló képviselői indítvány (Telekvásárlás, parkoló udvar kialakítása, rézsű felújítása, védőkorlát pótlása, kanyarodósáv bővítése)

 

Előterjesztő:    Tüskés Józsefné képviselő

                                   Mizák Zoltán képviselő

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

5.      Önálló képviselői indítvány (A Tündérkert fejlesztése a tömegsport irányába, és az ehhez kapcsolódó közműfejlesztések)

 

Előterjesztő:    Tüskés Józsefné képviselő

                        Mizák Zoltán képviselő

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

6.      Önálló képviselői indítvány (A Soroksár 1. Posta működéséről szóló tájékoztató kérésével kapcsolatos döntés)

 

Előterjesztő:    Tüskés Józsefné képviselő

                        Mizák Zoltán képviselő

            Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 7.      Önálló képviselői indítvány (Javaslat kárpátaljai magyarok megsegítésére)

 

Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 8.      Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésére  (Bp. XXIII. 185901/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Táncsics M. u. 63. fszt. 3-4. szám alatti ingatlan)

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                   

9.      Javaslat önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítési módjának meghatározására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

10.  Javaslat kisajátítási eljárás megindítására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

11.  Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

     Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

   12.  Javaslat a közoktatási intézmények működtetéséről szóló döntés meghozatalára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

13.  Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, valamint Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Intézményében kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók elismerésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

14.  Beszámoló a kerületi sportéletről

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 15.  A XXIII. Tankerület tájékoztatója az oktatási intézmények munkájáról (9.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Heider László igazgató

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

16.  Beszámoló a FŐNIX Med működéséről (10.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő: id. Molnár György szakmai vezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

17.  Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (10.15 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

18.  Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (10.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. május 29.

 

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                            polgármester