2015. május 12.

Budapest Főváros XXIII

                     
     Budapest Főváros XXIII. kerület
        Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 12-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok


 

1.      Javaslat – önálló képviselői indítványra - a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő:    Mikó Imre, dr. Kolosi Ferenc és Fuchs Gyula önálló képviselői

indítványára dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

2.      Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3.      Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

4.      Javaslat az önkormányzat 2015. évi I. negyedévi tájékoztató elfogadására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

5.      Javaslat a 2015. évi ellenőrzési terv módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 

6.      Javaslat földgáz-kereskedelmi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

7.      Javaslat a gyermek étkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvételre (kiosztós)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

 

 

8.      Javaslat kártérítés megítélésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

9.      Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

            Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                   Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

10.  Javaslat a XXIII. kerületi Rendőrkapitányság létrehozásával kapcsolatos megállapodás megkötésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11.    Javaslat a Budapest XXIII. ker. Szőlődomb u. 21. ingatlan értékesítési módjának meghatározására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 

 

12.  Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára Dr. Csima Alfréd háziorvos részére

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

13.  Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma háziorvos részére

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

      Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

 

14.  Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára dr. Mikovcsák Judit fogszakorvos részére

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

15.  Javaslat egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog megszerzését segítő támogatásról szóló döntés meghozatalára Dr. Szabó Nikolett háziorvos részére

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

16.  Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatói megbízására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

17.  Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

18.  Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről (9.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Makádi Katalin rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

19.  Beszámoló az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Révfalvi Dorottya intézményvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

20.  Beszámoló az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Szenvedélybetegek Nappali Intézményének munkájáról (10.15 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Dér Rita intézményvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

21.  Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (10.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: közalapítványok elnökei

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

22.  Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére (10.45 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

23.  Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások érdemi elbírálására (zárt ülés)

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

24.  Javaslat közterület-használati díj részletfizetési kérelmének tárgyában benyújtott kérelem elbírálására (Blacktango-Residence Kft.) (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

25.  Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

    

26.  Kitüntetési javaslat Semmelweis Napra (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

27.  Fellebbezés (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. április 30.

 

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                            polgármester