2015. március 17. (KT)

Budapest Főváros XXIII

                     
     Budapest Főváros XXIII. kerület
        Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 17-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

1.   Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

2.      Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

3.      Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek, valamint az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

4.      Javaslat a Polgármester 2015. évi rendes szabadságának ütemezésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

5.      Javaslat a „málenkij robot”, a kaposvári sváb kegyeleti hellyel, valamint emléktábla elhelyezésével kapcsolatos kezdeményezések megtárgyalására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi izottság        

                        Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

6.      Javaslat a kerületi településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

            Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

7.      Javaslat igénybevételi megállapodás megkötésére, valamint tulajdonosi hozzájárulás megadására Külső Vörösmarty utcai gázbekötéshez

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

8.  Javaslat a Molnár-sziget „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság        

                        Pénzügyi Bizottság

                 

 9.      Javaslat kisajátítási eljárás megindítására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 10.  Javaslat a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. ingatlan értékesítésére

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 

11.  Javaslat vételi ajánlat megtételére

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

            

  

12.  Javaslat öröklési szerződés megkötésére

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

13.  Javaslat ingatlanok hasznosítására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                   Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

14.  Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöld hulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

15.  Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtott támogatásra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

 

16.  Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

17.  Javaslat a Bölcsőde 2015. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására

 

Előterjesztő: Dr. Szánthó András intézményvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

18.  Beszámoló a civil szervezetek 2014. évi támogatásának elszámolásáról

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

    

 

19.  Tájékoztató a 2014. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        

20.  Tájékoztató a szociális helyzetről

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

21.  Tájékoztató a 2014. évi ingatlankezelésről

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 22.  Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2014. évben végzett munkájáról (9.30 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 23.  Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról (10.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

24.  Fellebbezés (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság


 

25.  Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. gazdálkodásáról (levételre javasolt)

 

Előterjesztő:

Megtárgyalja: 

 

26.  Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. gazdálkodásáról (levételre javasolt)

 

Előterjesztő:

Megtárgyalja: 

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. március 6.

 

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                            polgármester