2015. november 10.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 10-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

 

1.     Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság


 

2.     Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012.(XII.28.) rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3.     Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (Horgásztó területére vonatkozó szabályozási terv hatályon kívül helyezése) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester     

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

4.     Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság  

 


5.     Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi III. negyedévi gazdálkodásáról 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

6.     Javaslat a helyi átlátható civil szervezetekkel megkötendő Partnerségi együttműködési megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

                       

7.     Javaslat közalkalmazottak jutalmazására

 

Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

8.     Javaslat fogászati röntgen szakellátás üzemeltetésével kapcsolatos döntés valamint fogászati panoráma röntgen beszerzésére vonatkozó döntés meghozatalára

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság  

 

 

9.     Javaslat Dr. Udvar Irén gyermek háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő ellátására 

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:            Szociális és Egészségügyi Bizottság  

 

 

10.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. és a Táncsics Mihály u. 45.  alatti ingatlanok megvásárlására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

11.  Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

            Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                   Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

12.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 

13.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Molnár-sziget 196856 hrsz.-ú ingatlan részbeni értékesítésére  

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

14.  Tájékoztató a bérletek és haszonbérletek alakulásáról

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

15.  Javaslat a Nonprofit Kft-k ügyvezető igazgatóinak jutalmazására (levételre javasolt) 

 

            Előterjesztő:

Megtárgyalja:

 

 

16.  Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára (levételre javasolt) 

 

Előterjesztő:  

Megtárgyalja:           

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. október 30.

 

 

 

                                                                                      Geiger Ferenc

                                                                                                        polgármester