2015. október 13.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 13-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

 

1.     Javaslat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság2.     Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 33/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság3.     Javaslat ASP informatikai rendszerhez való csatlakozással kapcsolatos döntés meghozatalára  

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

4.     Javaslat Kormányablak kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára (Kiosztós) 

 

Előterjesztő:  dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság                          

5.     Javaslat a Budapest XXIII., Pistahegyi köz 1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése tárgyában

 

Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

6.     Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.     Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció fejlesztési irányainak meghatározására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:            Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 

 

8.     Javaslat a Tündérkert pályázatának átdolgozására

 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

            Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                                   Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                   Pénzügyi Bizottság

 

 

9.     Javaslat a Tündérkert ütemezett továbbfejlesztésére

 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

10.  Javaslat kerületi futópályák létesítésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11.  Javaslat a kerület parkolási helyzetének javítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

 

12.  Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

13.  Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2015. évi teljesüléséről

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

14.  Javaslat ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (Aranykereszt) 

 

            Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

Megtárgyalja:      Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság  

 

 

15.  Javaslat Család-és Gyermekjóléti Központ létrehozására és az azzal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja:            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

 

16.  Javaslat kisajátítási eljárások megindítására és ingatlan megvásárlására

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

17.  Javaslat ingatlan értékesítésére

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 

18.  Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 185901/0/A/4 hrsz-ú természetben a Táncsics Mihály u. 63.fszt.4. szám alatti lakás) 

 

Előterjesztő: dr. Balázs Orsolya osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

19.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         

 

20.  Beszámoló a Kerületi Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) végrehajtásával kapcsolatban 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

21.  A nevelési intézmények beszámolója a 2014/2015. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

22.  Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására a Szociális Munka Napja alkalmából (zárt ülés) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

                         

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. október 2.

 

 

 

                                                                                      Geiger Ferenc

                                                                                                             polgármester