2015. szeptember 15.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 15-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

 

1.     Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                       

 

2.     Javaslat az Önkormányzat 2015. évi I. féléves beszámolójának elfogadására 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság3.     Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság4.     Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                    

 

5.     Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

 

Előterjesztő:  dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

                            

 

6.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az orvosi körzethatárok megállapításáról szóló 27/2011.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására és az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előterjesztő:  dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.     Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 

 

8.     Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

 

Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető

Megtárgyalja:            Pénzügyi Bizottság  

 

 

9.     Önálló képviselői indítvány (Soroksár, Grassalkovich út és Haraszti út karbantartása, kaszálása, permetezése BKV (HÉV) és közterületen) 

 

Előterjesztő:   Mizák Zoltán képviselő

                        Tüskés Józsefné képviselő

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

10.  Önálló képviselői indítvány (Javaslat ifjúsági stratégia elkészíttetésére) 

 

Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

11.  Javaslat 2016. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

12.  Javaslat Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út (Hősök tere és Haraszti út közötti szakasz), valamint a Haraszti út (Grassalkovich út – Millennium telep közötti szakasz) teherforgalmi rendjének módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

            Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

13.  Javaslat kártérítési felelősség elismerésére  

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

14.  Javaslat Magyar Állam tulajdonában, MÁV Zrt. kezelésében lévő 184344 hrsz-ú ingatlanból 482 m2 terület bérbevételére 

 

            Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

Megtárgyalja:            Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

 

15.  Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja:            Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

 

16.  Javaslat közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására  

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

17.  Javaslat köztéri műalkotás állítására

 

Előterjesztő: Weinmann Antal alpolgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 

18.  Javaslat ingatlan megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára  

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19.  Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

20.  A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves, főépítészi tájékoztató

 

Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

21.  Tájékoztató a Soroksári Intézményellátó Központ gazdálkodásáról (10.00 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Dücső Csaba intézményvezető

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                         

 

22.  Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalására benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés) 

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző 

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                         

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. szeptember 4.

 

 

 

                                                                                        Geiger Ferenc

                                                                                                polgármester