2015. szeptember 4. - Rendkívüli ülés

   Budapest Főváros XXIII. kerület
      Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
   1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
 
  M E G H Í V ÓBudapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 4-én (pénteken) 8.00 órai kezdettel a Városháza Tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) rendkívüli ülést tart. 

Névsorolvasás

Napirendi pontok
 
 
 
1.      Javaslat Siklósi Jánosnak az önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra
 
Előterjesztő:     Geiger Ferenc polgármester
                        Orbán Gyöngyi alpolgármester
Megtárgyalja:   Jogi és Ügyrendi Bizottság


Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2015. szeptember 1.
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                            polgármester