2016. április 12. (KT)

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 12-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

 

1.     Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                       


2.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására 

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                                

 

3.     Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

4.     Javaslat az Orbánhegyi dűlő 34-50. szám előtt húzódó 20 kv-os hálózat bontásáról

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető 

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

5.     Javaslat a Bölcsőde 2016. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására

 

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

6.     Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására


Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                   

 

7.     Javaslat a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 175. szám alatti ingatlan eladási ajánlatával kapcsolatos döntés meghozatalára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                               

 

8.     Javaslat vételi ajánlat megtételére, telekalakítási szerződés jóváhagyására (185618/3 hrsz.)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

9.     Javaslat a 185752 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Kenyér u. 19. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntésekről

 

Előterjesztő:  dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

10.  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában levő zártkerti ingatlanok művelési ágának megváltoztatására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Meddőhányó utcai (Kápolna) ingatlanmegosztással történő tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges nyilatkozat megtételére  

 

Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

           

12.  Javaslat pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezésére

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 

13.  Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2015. évi munkájáról (9.30 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Dr. Hardy F. Gábor hivatalvezető

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

14.  Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.00 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

15.  Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2015. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2015. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (10.30 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

 

16.  Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt) 

 

Előterjesztő: Marótiné S. Ildikó osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

17.  Javaslat „Év Pedagógusa” cím, „A Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím és a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozására (zárt ülés) 

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

18.  Fellebbezés (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

 

19.  Javaslat a 43/2016. (I.29.) határozat hatályon kívül helyezésére, és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-04476-2/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás ismételt elbírálására (zárt ülés) (KIOSZTÓS) 

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

20.  Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadására (2016. május 10-ei képviselő-testületi ülésre javasolt) 

 

Előterjesztő:

Megtárgyalja:

                       

 

21.  Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának megállapítására (2016. május 10-ei képviselő-testületi ülésre javasolt) 

 

      Előterjesztő: 

Megtárgyalja:

 

 

22.  Javaslat a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (2016. május 10-ei képviselő-testületi ülésre javasolt) 

 

Előterjesztő:  

Megtárgyalja:

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2016. április 1.

 

 

                                                                                      Geiger Ferenc

                                                                                                    polgármester