2016. december 6.

Budapest Főváros XXIII. kerület
  S
oroksár Önkormányzatának
      P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 M E G H Í V Ó
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 6-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a TÁNCSICS Mihály MŰVELŐDÉSI HÁZ Színháztermében (1238 Bp. Grassalkovich út 122-124.) ülést tart.

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
 
Napirendi pontok
 
1. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére (jogszabályi harmonizáció érdekében történő felülvizsgálat)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság

4. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                      Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
                      Civil Frakció
                      Fidesz Frakció
                      Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                      Frakciókon kívüli képviselők

5. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság


6. Javaslat a köznevelési intézmények  működtetésének átadására (KIOSZTÓS)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                    Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                    Pénzügyi Bizottság
                    Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

7. Önálló képviselői indítvány
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság

8. Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv elfogadására
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                      Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság

9. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksár Busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság

10. Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság

11. Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására Gyál és Budapest közötti közigazgatási határ módosításával kapcsolatban
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                     Jogi és Ügyrendi Bizottság

12. Javaslat a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság

13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/36 és 195325/42 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ráépítési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

14. Javaslat ingatlanok értékesítésére (a 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vecsés út 26. fsz. 4. szám, a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám és a 186059/0/A/5 helyrajzi szám alatti, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. sz. alatti lakások)
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

15. Javaslat a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

16. Javaslat Budapest XXIII. ker. 186706 és 186707 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos kisajátítási eljárás megindítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

17. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 187702 hrsz. ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

18. Javaslat pénzkövetelésekkel kapcsolatos beszámítási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság

19. Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

20. Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság

21.Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében használati megállapodás megkötésére
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

22. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerületben egészségügyi alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók betegirányító rendszerének kialakítására
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                      Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság

23. Javaslat megállapodás megkötésére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság

24. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi működéséről
Javaslat a 2017. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság

25. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény igazgatói megbízására (zárt ülés)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

26. Javaslat Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálására (10.00 órára javasolt) (zárt ülés) (AZ ELŐTERJESZTÉS 2016. DECEMBER 2-ÁN A „KISANYAGGAL” KERÜL MEGKÜLDÉSRE)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

27. Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálására (10.30 órára javasolt) (zárt ülés) (AZ ELŐTERJESZTÉS 2016. DECEMBER 2-ÁN A „KISANYAGGAL” KERÜL MEGKÜLDÉSRE)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Névsorolvasás

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

Budapest, 2016. november 25.
                                                           
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                           
polgármester