2016. február 12. rendkívüli ülés (KT)

              
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 12-én (pénteken) 9.00 órai kezdettel a Városháza Tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) rendkívüli ülést tart. 

 

Névsorolvasás


Napirendi pontok

 

 

 

1.     Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására  

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság    

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa

                        Civil Frakció

                        Fidesz Frakció

                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció

                        Frakciókon kívüli képviselő

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2015. február 4.

 

 

 

 

                                                                                      Geiger Ferenc

                                                                                         polgármester