2016. február 16. KT

                
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 16-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

 

1.     Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 


2.    Javaslat Budapest Főváros XXIII kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                          
 

3.     Javaslat az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                       


 

 

4.     Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5.     Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6.     Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

7.     Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2016. évi nyári- és téli igazgatási szünete időtartamának, továbbá a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

8.     Javaslat az Aranykereszt Nonprofit Kft. és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között 2015. november 12. napján létrejött adásvételi szerződés módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 


9.     Javaslat az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására


Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

                       

10.  Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért Napok” előkészítéséről

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 

11.  Javaslat a 2016. évi étkezési térítési díjak megállapítására (9.30 órára javasolt) (Kiosztós) 

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

12.  Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi gazdálkodásáról (10.00 órára javasolt)

 

Előterjesztő:  nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

13.  Javaslat egyezség megkötésére (zárt ülés) 

 

Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2016. február 4.

 

 

 

                                                                                      Geiger Ferenc

                                                                                        polgármester