2016. január 19.

               
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 19-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

1.     Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság2.     Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksár Sport Club Kft.-vel kötendő megállapodások megkötésére  

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

3.     Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

4.     Javaslat a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző 

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5.     Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről kötött megállapodás, továbbá a 2013. március 18-án kötött szerződés módosítása tárgyában 

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző 

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6.     Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézettel kötött támogatási szerződés módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

7.     Javaslat fizetős parkolás bevezetésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság8.     Javaslat Soroksár központjában külön szintű közúti-vasúti aluljáró létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára


Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 


9.     Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációjának áttervezésére 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság10.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú, természetben a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlant érintő javítási munkákkal kapcsolatos- és az ingatlan hosszú távú hasznosítására vonatkozó döntések meghozatalára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság11.  Javaslat ingatlanok hasznosítására  

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 

12.  Javaslat a Budapest XXIII. Kenyér u. 19. (185752 hrsz.) ingatlan értékesítésére és a 113/2015.(III.17.) határozat hatályon kívül helyezésére

 

Előterjesztő:  dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 

13.  Javaslat kártalanítási összegek elfogadására

 

Előterjesztő:  dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

14.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 135. és 158. szám alatti, Kormányhivatal által használt ingatlanokba történő italautomaták telepítéséhez és működtetéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

15.  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság  

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

16.  Javaslat a 2016. évi forrásmegosztás véleményezésére (Kiosztós) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

17.  Beszámoló a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről (10.00 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Kiss Jenő elnök

Megtárgyalja:            Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 

 

18.  Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE-01-04476-2/2015. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés) 

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

19.  Fellebbezés (zárt ülés) 

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

            Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                                  

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2016. január 8.

 

 

 

                                                                                     Geiger Ferenc

                                                                                                       polgármester