2016. július 29. - Rendkívüli ülés

     Budapest Főváros XXIII. kerület
        Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó
 
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 29-én (pénteken) 9.00 órai kezdettel a Táncsics Mihály Művelődési Ház Színháztermében (1238 Bp. Grassalkovich út 122-124. sz.) rendkívüli ülést tart. 
 
Névsorolvasás
 
Napirendi pontok

 
 1. Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program nevű pályázaton való részvételre
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság     
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2016. július 27.
 
 
 
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                            polgármester