2016. július 5. (KT)

 

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. július 5-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

1.     Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                      

 

2.     Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Civil Frakció

Fidesz Frakció

Itthon Vagyunk Egyesület Frakció

Frakciókon kívüli képviselők

                                                

 

3.     Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzat városrehabilitációs programokra 2016. évben kiírt pályázatán való részvételre (TÉR-KÖZ) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

4.     Javaslat a MÁV Zrt. tulajdonú, 178839/1 hrsz-ú ingatlan használatáról szóló Megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                             

5.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2016. évi Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására  

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

                        Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat

                        Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

 

6.     Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés költségeinek biztosítására

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

        Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

 

7.     Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186681/4 hrsz-ú, természetben a 1238 Budapest, Molnár u., „Tündérkert” területén található szolgálati lakásra vonatkozó szerződéses jogviszony rendezésére  

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

8.     Javaslat a 195271/6 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Újtelep út 6-8. szám alatt található ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötéséről

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

9.     Javaslat a 185820/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Templom u. 93. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető   

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

10.  Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető   

Megtárgyalja:            Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                    Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11.  Javaslat Eperföld utcai ingatlanok tulajdonviszonyának rendezésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja:            Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

12.  Javaslat a 187308 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Sodronyos u. 43. szám alatt található osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan 1/8-ad részének megvásárlására

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

13.  Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 44. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

 

            Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

            Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

14.  Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Temető soron található ingatlan hasznosítására

 

        Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

        Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

15.  Javaslat a 195642/1 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Szamaránszki dűlőben található ingatlanon lévő 2 db lakókonténer tulajdonjogának elismerésére

 

       Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16.  Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Bp. XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatt ingatlanon található felépítmények tulajdonjogának rendezésére

 

       Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                   

 

17.  Javaslat a 184843 hrsz-ú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

18.  Javaslat részletfizetés engedélyezésére (Kreisz Eszter)

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19.  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                               

 

20.  Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (9.30 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság 

 

21.  Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (10.00 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

22.  Javaslat a Soroksári Sport Club Kft., valamint a Soroksári Sportcsarnok NKft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

23.  Fellebbezések

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

24.  Javaslat a tényállás tisztázása érdekében szükséges eljárási cselekmények végrehajtására történő felhatalmazásra

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

25.  Javaslat „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím adományozására  (zárt ülés) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

26.  Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Civil Frakció

                        Fidesz Frakció

                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció

                        Frakciókon kívüli képviselők

 

 

27.  Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)

 

Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2016. június 24.

 

 

 

 

                                                                                     Geiger Ferenc

                                                                                                       polgármester