2016. június 7. (KT)

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 7-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

 

1.      Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodással összefüggő rendeleteinek módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                         

 

2.     Javaslat ingyenes vezeték nélküli internet-szolgáltatás bevezetésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

                                                

 

3.      Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

4.     Javaslat a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

5.     Javaslat pályázaton való részvételre

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

 

6.     Javaslat földútjavítási munkák elvégzésére szánt keretösszeg megemelésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

7.     Javaslat útépítési munkálatok elvégzéséhez kötelezettségvállalásra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

8.     Javaslat pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezésére

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  

 

 

9.     Javaslat kártalanítási összegek elfogadására

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

10.  Javaslat a 195271/8/A/8 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Szent László u. 161. III/6.  szám alatti lakás hasznosítására

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11.  Javaslat a Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan megtenni szükséges intézkedésekre

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       Pénzügyi Bizottság

 

 

12.  Beszámoló a kerületi sportéletről

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                   

 

 

13.  Tájékoztató a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

14.  Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

 

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                                               

 

15.  Fellebbezés

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

16.  Javaslat jutalmazásra (zárt ülés) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Pénzügyi Bizottság

 

 

17.  Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés) 

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

18.  Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (levételre javasolt)

 

Előterjesztő

Megtárgyalja:  

 

KÖZMEGHALLGATÁS

17.00 – 19.00 óráig

TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2016. május 27.

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                                                         polgármester