2016. május 10. (KT)

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 10-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 


Napirendi pontok

 

 

1.     Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                       


2.     Javaslat egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                                

 

3.     Javaslat települési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

4.     Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Gegier Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

5.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

6.     Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának elfogadására


Előterjesztő: Gegier Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                                   

 

7.     Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előterjesztő: Gegier Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

8.     Javaslat a 2015. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről

 

Előterjesztő:   Geiger Ferenc polgármester

                        dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                                               

 

9.     Javaslat ingyenes vezeték nélküli internet (WIFI) bevezetésére (Frakció javaslat) 

 

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester, Fidesz Frakció vezetője

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

10.  Önálló képviselői indítvány – Egészségügyi alapellátást és Szakorvosi járóbeteg ellátást segítő Betegirányító Rendszer kiépítés – bevezetése egészségügyi intézményeinkben

 

Előterjesztő Mizák Zoltán képviselő

                        Tüskés Józsefné képviselő

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság  

 

 

11.  Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola intézményvezetői státuszára beérkezett pályázat véleményezésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

12.  Javaslat a kerületi Településfejlesztési Koncepció (TFK) elfogadására

 

Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

13.  Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos vélemény kialakítására 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

14.  Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának – nyújtandó támogatásra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság  

 

 

15.  Javaslat az egészségügyi ellátás fejlesztésére, és Semmelweis Nap alkalmából történő jutalmazás céljából nyújtott támogatásokra

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

16.  Javaslat gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

17.  Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

18.  Javaslat „Kezedben a biztonságod” közbiztonsági projekt vagy a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének kiépítésére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

19.  Javaslat felperesi pertársaság megalakítására  

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

20.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 185005/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

21.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Tusa u. 7., 186556/13 hrsz.-ú  ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére  

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  

 

 

22.  Javaslat a 184843 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Grassalkovich út 65/A. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

23.  Javaslat a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 104. szám alatti épület szociális célra történő átalakítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester  

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                             

 

 

24.  Javaslat a 195803/1 és 195803/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Közöslegelő dűlő-Vecsés út sarkán található ingatlanok hasznosítására

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

25.  Javaslat ingatlan hasznosítására (Budapest XXIII. kerület 183379/16 hrsz.-ú, természetben a 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. fsz. 3. szám alatti lakás)

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető       

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                             Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

26.  Javaslat az osztatlan közös tulajdonban lévő, 186788/9 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Horgászpart 37. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú tulajdoni hányad hasznosítására

 

Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

27.  Javaslat önkormányzati beruházás keretében megvalósuló víziközmű vagyonelemek tulajdonjogának térítésmentes átruházására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                             Gazdasági és Közbeszerzés Bizottság     

 

 

28.  Javaslat elvi hozzájárulás megadására (KIOSZTÓS) 

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 

29.  Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről (9.30 órára javasolt) 

 

      Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető 

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

30.  Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Szabó Gyula tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

31.  Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 2015. évi munkájáról (10.15 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

32.  Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: közalapítványok elnökei

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

 

33.  Javaslat az „Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására (zárt ülés)

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2016. április 29.

 

 

                                                                                       Geiger Ferenc

                                                                                                             polgármester