2016. március 16. (KT)

                
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 16-án (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

 

1.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság2.     Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012.(XII.28.) rendelet módosítására  

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                                

 

3.     Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

                       

 

4.     Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról (KVSZ) szóló 25/2003.(VII.18.) Ök. sz. rendelet módosítására (M5 autópálya – Gyál melletti rekultivációs terület) 

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 

Megtárgyalja:            Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

5.     Javaslat a „Soroksári Ifjúsági Koncepció” elfogadására  

 

Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6.     Javaslat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítására

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

7.     Javaslat az Orbánhegyre vonatkozó rendezési terv szerinti szabályozás végrehajtása érdekében hozott képviselő-testületi határozat módosítására


Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                   

 

8.     Javaslat a Bp. XXIII. ker. Szitás utca részbeni szabályozása érdekében a 196197/9 helyrajzi számú, természetben az Alsókert utcában található ingatlan cseréjére

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 

9.     Javaslat vételi ajánlattal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

10.  Javaslat kisajátítási eljárás megindítására

 

Előterjesztő:  dr. Gróza Zsolt osztályvezető

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11.  Javaslat vételi ajánlat megtételére (Grassalkovich út 178.)

 

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

12.  Beszámoló a civil szervezetek 2015. évi támogatásának elszámolásáról

 

Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                       

 

13.  Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

 

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

14.  Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

15.  Tájékoztató a szociális helyzetről

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 

16.  Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2015. évben végzett munkájáról (9.30 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Varga Szimeon elnök

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

17.  Tájékoztató a karitatív szervezetek munkájáról (10.00 órára javasolt) 

 

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2016. március 4.

 

 

                                                                                      Geiger Ferenc

                                                                                                             polgármester