2016. november 8. (KT)

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
       Soroksár Önkormányzatának
         P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 8-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
 
 Napirendi pontok

 1. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
 
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                              Pénzügyi Bizottság
                              Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 2. Javaslat települési adóról szóló 16/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
           Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                               Jogi és Ügyrendi Bizottság
                               Pénzügyi Bizottság
 
 3. Javaslat a Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                              Pénzügyi Bizottság
 
 4. Önálló képviselői indítvány
 
          Előterjesztő:   Mizák Zoltán képviselő
                               Tüskés Józsefné képviselő
          Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                              Szociális és Egészségügyi Bizottság

5. Önálló képviselői indítvány
 
         Előterjesztő: Fuchs Gyula képviselő
         Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                             Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
6. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására, valamint építési költségek biztosítására
 
           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                               Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság    
                               Pénzügyi Bizottság
 
7.  Javaslat 186047 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 166. szám alatt található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 

8. Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A. „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajú utca 25/A. „felülvizsgálat alatt” számokon található, 561 m2 területű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányadának értékesítésére
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető                                                          
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
9. Javaslat a 186556/18 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 55. szám alatt található, 247 m2 területű ingatlan 97/240 arányú tulajdoni hányadának értékesítésére
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 
10. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására
 
           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
           Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                               Szociális és Egészségügyi Bizottság
                               Pénzügyi Bizottság    
 

11. Javaslat intézményvezetői státuszra beérkezett pályázatok előzetes bírálatára létrehozandó bizottság felállítására
 
          Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 

12. Javaslat bolgár ivókút létesítésére (9.30 órára javasolt)
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                              Pénzügyi Bizottság

 
13. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről (10.00 órára javasolt)
 
          Előterjesztő: Geiger Tamás igazgató
          Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 

14. Fellebbezés
(zárt ülés)
 
          Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető
          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 

15. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
(zárt ülés)
 
           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
           Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                                Jogi és Ügyrendi Bizottság
 

16. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
(zárt ülés)
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                              Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2016. október 28.
 
 
                                                                                                           Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester