2016. szeptember 13.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
              P O L G Á R M E S T E R E
    ______________________________
     1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 13-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

 1. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                       

 2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 17/2011.(IV.22.)    önkormányzati rendelete módosítására

 

         Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

         Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                             Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

  3. Javaslat a 185050 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály u. 45. szám alatt található ingatlan működtetésébe adására, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

 

         Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

         Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                             Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                                

 4. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

 

         Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető

         Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

5.  Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra

 

        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

         Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

 6. Javaslat a Katolikus Szeretetszolgálattal támogatási szerződés megkötésére a Katolikus Szeretetszolgálat Názáret Szeretetotthona (1238 Bp., Grassalkovich út 26.) részére nyújtandó támogatásról

 

        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

         Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

                             Civil Frakció

                             FIDESZ Frakció

                             Frakciókon kívüli képviselők

 

  7. Javaslat a Dél-budapesti harántoló irányú kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

         Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

 8. Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára

 

         Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

         Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

                       

 9. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítására

 

         Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                              Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 10. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

 

            Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

            Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 11. Javaslat az Önkormányzat számára megvételre felajánlott ingatlanok, tulajdoni hányadok megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára

 

           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

            Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                Jogi és Ügyrendi Bizottság

 12. Javaslat a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed részére vonatkozó adásvételi előszerződés jóváhagyására

 

           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185977 hrsz-ú ingatlanon történő túlépítés ügyében való döntés meghozatalára

 

           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető   

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                              Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 14. Javaslat a 195416 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír u. 70. szám alatt található ingatlannak a korábbi bérlő által használt részének kiürítése iránti peres eljárás megindítására

 

           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető   

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 15. Javaslat a 184835/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 77. fszt. 1. szám alatt található lakás hasznosítására

 

             Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

             Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 16. Javaslat a 185876 hrsz-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan lakásbérlőinek kihelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

             Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 

             Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 17. Javaslat a 195891/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Dunapataj utca 25. szám alatt található ingatlan hasznosítására

 

             Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 

             Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                 Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

18. Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére

 

              Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 

              Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                  Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 19. Javaslat a 184877 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. Grassalkovich út 50. szám alatti ingatlan kiürítése iránti perrel kapcsolatban tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozataláról

 

             Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető 

             Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                 Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 20. Javaslat a 195663 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Szamaránszky dűlőben található ingatlan tulajdon jogviszonyának rendezésére

 

            Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

            Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

            Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 21. Javaslat a természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 1. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan folyamatban lévő peres eljárásban tett egyezségi ajánlatról szóló döntés meghozatalára

 

            Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

            Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 22. Javaslat a 195430, 195432-195433helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nyír utcában található ingatlanokkal kapcsolatos peren kívüli megegyezésre

 

            Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

            Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                                Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 23. Javaslat döntés meghozatalára a 183206/7 és 183211 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos perben tett egyezségi ajánlatról

 

            Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

             Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                 Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 24. A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves, főépítészi tájékoztató

 

              Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész

              Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 25. Beszámoló a Soroksári Intézményellátó Központ 2015. évi gazdálkodásáról (10.00 órára javasolt)

 

              Előterjesztő: Dücső Csaba intézményvezető

              Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                   Pénzügyi Bizottság

 

 26. Javaslat szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására, tájékoztatás a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás és időközi önkormányzati képviselő választás előkészítéséről (zárt ülés)

 

              Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyő

             Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 27. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen 8 ügyben benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)

 

             Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

             Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 28. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott ÚJ kifogások elbírálására (zárt ülés)

 

            Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

            Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2016. szeptember 2.

 

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                             polgármester