2017. április 11. KT

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 11-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

 

 1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

 

         Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

         Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                             Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 1. Javaslat az önkormányzati üdülőhelyek működéséről és igénybevétele rendjéről szóló 12/2012.(III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az önkormányzati üdülőhelyek működtetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására

 

         Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

         Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                            Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3.     Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete egyes szociális tárgyú rendeleteinek módosítása tárgyában

    

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                              Jogi és Ügyrendi Bizottság

                                  

            

 1. Javaslat Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

 

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

           Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                               Jogi és Ügyrendi Bizottság

                               Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Önálló képviselői indítvány

 

           Előterjesztő: dr. Kolosi István Csaba képviselő

           Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

 1. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra

 

           Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

           Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre

 

           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

           Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Javaslat az óvodák felvételi körzetének meghatározására

 

           Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

           Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                               Jogi és Ügyrendi Bizottság

   

 

 1. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

 

         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

         Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

10.  Javaslat képviselő delegálására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába

 

       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

11.  Javaslat az egészségügyi ellátás fejlesztése céljából a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtott támogatásra

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                           Pénzügyi Bizottság

 

 12. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                              Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 186768 és 186838 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására, közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére

 

         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

         Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 195419 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Temetősor – Nyír utcában található ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítésére

 

          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                             Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 196570/1 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek megvásárlására

 

           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 1. Javaslat a 195756-195757 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlőben található ingatlanok közötti telekcsere ügyletre vonatkozó döntés meghozatalára

 

         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

         Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 183212/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Szent László utcában található ingatlan kiürítése iránti polgári peres eljárás megindítására

 

          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

           Megtárgyalja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 1. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi gazdálkodásáról (9.30 órára javasolt)

 

          Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

          Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.00 órára javasolt)

 

           Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető

           Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2016. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2016. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt)

 

          Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                              Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (zárt ülés)

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

 1. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt)

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                              Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés) KIOSZTÓS

 

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

          Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására (2017. május 9-ei ülésre javasolt)

 

          Előterjesztő:

          Megtárgyalja:

 

 

 1. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának elfogadására (2017. május 9-ei ülésre javasolt)

 

         Előterjesztő:

         Megtárgyalja:

 

 

 1. Javaslat a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről (2017. május 9-ei ülésre javasolt)

 

         Előterjesztő:

         Megtárgyalja:

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2017. március 31.

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                             polgármester