2017. december 5.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
 
 
M E G H Í V Ó
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 5-én (kedden) 9.00 órai kezdettel TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ Színháztermében (1238 Bp. Grassalkovich út 122-124.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
 
 
Napirendi pontok
 
 
 1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
 
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 
 
 3. Javaslat Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására és településképi rendelet megalkotására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
 4. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                         Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
                         Civil Frakció
                         Fidesz Frakció
                         Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                         Frakciókon kívüli képviselők
 
 
 5. Javaslat a stratégiai ellenőrzési terv és a 2018. évi ellenőrzési terv elfogadására
 
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
 6. Javaslat koncessziós szerződés felülvizsgálatára - KIOSZTÓS
 
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
 7. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
 8. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetés terhére vezetékes vízellátás építésére
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 
 
 
 9. Javaslat kártalanítási megállapodás megkötésére
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
         
                                                 
 10. Javaslat járóbeteg szakellátási kapacitások bővítésének kezdeményezésére
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
11. Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
 12. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak karácsonyi ünnep alkalmából történő jutalmazása céljából nyújtott támogatásra
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
 
 13. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
 14. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017. (VI.06.) határozata alapján készített tájékoztató
 
      Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                           Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
 15. Javaslat az oktatást, nevelést nem közvetlenül segítő dolgozók 7%+3%-os bérfejlesztésére
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
 
 16. Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú (természetben: Budapest XXIII. Nyír utcában található) ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezség megkötésére
 
        Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
        Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
       
                                                                         
 17. Javaslat a 196362/6 helyrajzi számú ingatlan 6/88, a 196218/13 helyrajzi számú ingatlan 1/2 és a 196218/14 helyrajzi számú ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadának megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
 
       Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
  18. Javaslat a 183706/9 helyrajzi számú, természetben Temető soron található ingatlan hasznosítására
 
        Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
        Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság        
 
 
 19. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2017. évi működéséről
       Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2018. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására
 
        Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
        Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                            Pénzügyi Bizottság
 
 
 20. Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. 2017. évi működéséről (10.00 órára javasolt)
 
       Előterjesztő: Nagy Judit Éva ügyvezető
       Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
21. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2017. évi működéséről (10.30 órára javasolt)
 
      Előterjesztő: Kiss Jenő elnök
      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2017. november 24.
 
 
 
                                                                               Geiger Ferenc
                                                                                polgármester