2017. február 14.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 14-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
Napirendi pontok
 
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
 
   Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
   Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
2. Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
3. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Fidesz Frakció
                        Civil Frakció
                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                        Frakción Kívüli képviselő
                        Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa
                       
4. Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 5. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 6. Javaslat a soroksári Auchan Bevásárlóközpont üzletsorbővítésének támogatására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                                                                      
 
7. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2017. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának meghatározására  
 
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 8. Javaslat közétkeztetési szerződés módosítására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
                         Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
9. Javaslat „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázaton való részvételre
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
10. Javaslat a 186556/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Tusa u. 7. szám alatti ingatlan jogi helyzetének rendezésére
 
      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
11. Javaslat a 186695/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Vízi u. 3. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
 
      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
12. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
13. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
 
      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Szociális és Egészégügyi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
14. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
 
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
15. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2016. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)
 
      Előterjesztő: Baticz Valéria hivatalvezető-helyettes
      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
16. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (Zárt ülés)
 
      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
17. Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra (2017. március 14-ei ülésre javasolt)
 
      Előterjesztő:
      Megtárgyalja:
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2017. február 3.
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester