2017. január 17.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 17-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

 1. Javaslat a 2017. évi forrásmegosztás véleményezésére (KIOSZTÓS)

           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

           Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

2. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

 

         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

         Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                              Pénzügyi Bizottság

                              Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

4. Javaslat a soroksári Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

 

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                              Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 5. Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 6. Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntések meghozatalára

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                              Pénzügyi Bizottság

 

 7. Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatban

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 8. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő zsák kedvezményes megvásárlásának támogatására

 

          Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

          Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                              Pénzügyi Bizottság

 

 9. Javaslat nyilvános illemhely létesítésére

 

         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

         Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

 10  Javaslat Bolgár ivókút létesítésére

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja:   Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                                Pénzügyi Bizottság

 

 

 11. Javaslat a „Szemétkommandó” létrehozására, működésének lehetőségeire és feltételeire

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 12 Javaslat osztott ingatlanból eredő megállapodás megkötésére (KIOSZTÓS)

 

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

          Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                              Szociális és Egészségügyi Bizottság

                              Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 13. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Új Élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

14. Javaslat a Dél-budapesti kerékpárút megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlására

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

15. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 187702 hrsz. ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésére

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

16. Javaslat a 186138 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 36. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

 

           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        

17. Javaslat a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére

 

          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

           Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                               Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 18. Javaslat a 183720 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Temetősor 5. szám alatt található pavilon bérbeadására

 

          Előterjesztő:  dr. Gróza Zsolt osztályvezető

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                               Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 19. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

 

          Előterjesztő:  dr. Laza Margit jegyző

          Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                               Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                               Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                               Szociális és Egészségügyi Bizottság

                               Pénzügyi Bizottság

                               Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 20. Tájékoztató a kerületben működő hajléktalanellátó intézményekkel folytatott megbeszélésről

 

           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

           Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 21. Javaslat a Bölcsőde 2017. évi nyári zárva tartási rendjének jóváhagyására

 

          Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 22. Fellebbezés

 

          Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

    23. Beszámoló a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről (10.00 órára javasolt)

 

          Előterjesztő: Kiss Jenő elnök

          Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

           

             

Névsorolvasás

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2017. január 6.

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                             polgármester