2017. július 4.

Budapest Főváros XXIII. kerület
  Soroksár Önkormányzatának
      P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
 
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 4-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
Napirendi pontok
 
 
1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
2. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
            Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                                    Jogi és Ügyrendi Bizottság
           
4. Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
                        Civil Frakció
                        Fidesz Frakció
                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                        Frakciókon kívüli képviselők
 
5. Javaslat a Budapest XXIII., Szikes u. 6. – Soroksári Tájház – homlokzatán cégér elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
 
Előterjesztő: Schirlingné Drexler Anna SNNÖ elnöke
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
7. Javaslat közoktatási szakértő felkérésére (KIOSZTÓS)
 
Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                                                          
 
8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 30. szám alatti ingatlanon fennálló 151/324 tulajdoni hányad hasznosítására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       
 
9. Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Vadevezős u. 20. szám alatt található lakás hasznosítási módjának meghatározására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
10. Javaslat a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Dunapataj utcában található ingatlan hasznosítására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
11. Javaslat a 195447 helyrajzi számú osztatlan, közös tulajdonú ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötésére
 
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
 
12. Javaslat a 184290 hrsz.-ú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Szigetcsárda utcában található ingatlan hasznosítására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
13. Javaslat a 187257/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hungária közben található ingatlant terhelő bejárási szolgalmi jog megszüntetésére
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
14. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
                       Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
 
15. Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (9.30 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
16. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonhasználatáról (10.00 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
17. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
                             
18. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Civil Frakció
                        Fidesz Frakció
                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                        Frakciókon kívüli képviselők
 
 
19. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2017. június 23.
 
 
 
                                                                                                           Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester