2017. június 6.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 6-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

 1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelete módosítása tárgyában

 

     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                         Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

3. Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt XXIII. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkák megvalósításának támogatására és a KEOP-KEHOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre megkötött MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására, továbbá a pénzügyi feltételek teljesítéséről szóló FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. módosítására

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester                                       

     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

                                  

           

 4. Javaslat földgáz közbeszerzési eljárás megindításához szükséges kötelezettégvállalásra

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

 5. Javaslat a Táncsics Művelődési Ház Wi-Fi hálózatának kialakítására

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 6. Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére, valamint az óvodák és tagintézményeik heti-és éves nyitvatartási rendjének elfogadására

 

    Előterjesztő: Györky Erika aljegyző

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 7. Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

                                                          

 8. Javaslat 187257/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található, ingatlan hasznosítási módjának meghatározására

 

     Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 9. Javaslat a 186552/7 helyrajzi számú, természetben a Bp. XXIII. ker. Háló u. 13. (11.) szám alatt található ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezésére

 

      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 10. Javaslat a DIGI Kft. bérleti szerződéseinek módosítására és kiviteli terveinek jóváhagyására

 

       Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                           Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 11. Javaslat a 186681/4 hrsz-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár u. 118. „Tündérkert” területén történő faültetéshez (Inselbaum) és emléktábla elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulás megadására

 

      Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

 

 12. Javaslat a 195165 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest XXIII. ker. Köves út 136. szám alatt található ingatlan hasznosítására

 

       Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 13. Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyesítésére

 

      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 14. Javaslat az 186442 helyrajzi számú, természetben Budapest Főváros XXIII. kerület Vecsés u. 26. fsz. 4. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására

 

      Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 15. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

 

       Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

       Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 16. Beszámoló a kerületi sportéletről

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 17. Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (10.00 órára javasolt)

 

       Előterjesztő: Molnár György vezérigazgató

       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

 18. Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

19. Javaslat a 195432 és 195433 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt)

 

     Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 20. Javaslat a 196856 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos perbeli egyezségről szóló döntés meghozatalára (zárt ülés)

 

      Előterjesztő:   dr. Gróza Zsolt osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2017. május 26.

 

 

 

                                                                                    Geiger Ferenc

                                                                                        polgármester