2017. május 9.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
         Soroksár Önkormányzatának
          P O L G Á R M E S T E R E
     ______________________________
    1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 9-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

 

1. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 
 
3. Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradvány elfogadására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
                                   
           
4. Javaslat a 2016. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására és tájékoztató a belső kontrollrendszer működéséről
 
Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester
                      Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv módosítására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek elkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
 
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
                                                          
 
7. Javaslat a Tündérkert továbbfejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára KIOSZTÓS
 
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
 
 
8. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
9. Javaslat nyilvános illemhely létesítésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
 
 
10. Javaslat Budapest XXIII. kerület Csepel és Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására térítésmentes átadására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
                     Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
11. Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
12. Javaslat a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerületben található ingatlan megvételére
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
13.Javaslat a 196568/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegyen található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
14. Javaslat a 195399 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Nyír utcában található bértelekkel kapcsolatos pénztartozás elengedésére, valamint bontási kötelezettség alóli mentesítésre
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
15. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 
Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Szociális és Egészségügyi Bizottság
                       
 
16. Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról
 
Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
17. Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                      Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
  
18. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről (9.30 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Makádi Katalin r. ezredes, kapitányságvezető
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
19. Tájékoztató a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről (10.00 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Szabó Gyula tü. őrnagy, tűzoltóparancsnok
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
20. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi-, Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2016. évi munkájáról (10.15 órára javasolt)
 
Előterjesztő:    dr. Csima Alfréd EI intézményvezető
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
21. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt)
 
Előterjesztő: közalapítványok elnökei
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2017. április 28.
 
 
                                                                                 Geiger Ferenc
                                                                                  polgármester