2017. március 14.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
 
M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 14-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
Napirendi pontok
 
1. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2013.(V.17.) önkormányzati rendelet módosítására
 
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
          Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására
 
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                              Jogi és Ügyrendi Bizottság
                              Pénzügyi Bizottság
 
3. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására
 
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                              Jogi és Ügyrendi Bizottság
                                  
           
4. Javaslat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló új rendelet megalkotására
 
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
          Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                              Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
5. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal (bolgár ivókút)
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
                              Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                        
 
6. Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                              Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
7. Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó Javadalmazási Szabályzat elfogadására
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                              Szociális és Egészségügyi Bizottság
                              Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
8. Javaslat a „HelpyNet” közbiztonsági projekt soroksári rendszerének 2017. évben történő működtetésére
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                              Pénzügyi Bizottság
 
 
9. Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
10. Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                              Pénzügyi Bizottság
 
 
11. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérleti díjának és a mindenkori bérleti díj legkisebb összegének felülvizsgálatára
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                              Pénzügyi Bizottság
 
 
12. Javaslat a 184916 hrsz.-ú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó gazdagodás elismerésével kapcsolatos döntés meghozatalára
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
13. Javaslat a 196642 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 34/A „felülvizsgálat alatt” – Völgyhajó utca 25/A „felülvizsgálat alatt” számokon található, 561 m2 területű ingatlan ½ arányú tulajdoni hányad értékesítésére
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                                Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
14. Javaslat a 195713 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Szamaránszki dűlőben található ingatlan, 600/3840 arányú tulajdoni hányadának megvásárlására
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
15. Javaslat a 187790/0/A/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. Grassalkovich út 247. földszintjén található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozó részletfizetés engedélyezésére
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
16. Javaslat a 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                              Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
17. Javaslat a 185876 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 161-163. szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                              Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
18. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására
 
         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
         Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                             Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
19. Javaslat a 186059/0/A/5 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom u. 128. fsz. 5. szám alatti ingatlan értékesítési módjának meghatározására
 
          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                              Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
20. Beszámoló a civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolásáról
 
          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
          Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
21. Tájékoztató a szociális helyzetről
 
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
22. Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2016. évben végzett munkájáról (10.00 órára javasolt)
 
          Előterjesztő: Varga Szimeon elnök
           Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
                               Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
23. Fellebbezés (zárt ülés)
 
          Előterjesztő: Sedlák Tibor osztályvezető
          Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
24. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-00124-7/2017. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
 
          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
          Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
  
25. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (2017. április 11-ei ülésre javasolt)
 
          Előterjesztő:
          Megtárgyalja:
 
 
26. Javaslat egyes vagyoni tárgyú rendeletek módosítására (2017. április 11-ei ülésre javasolt)
 
           Előterjesztő:
           Megtárgyalja:
 
 
27. Javaslat a költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálatára (levételre javasolt)
 
          Előterjesztő:
          Megtárgyalja:
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2017. március 3.
 
 
 
 
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester