2017. október 10.

Budapest Főváros XXIII. kerület
 
Soroksár Önkormányzatának
     P O L G Á R M E S T E R E
 ______________________________
 1
239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 10-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás
Napirendi pontok
 

 

1. Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
2. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
 
 
4. Javaslat 2018. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 2. számú Módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság     
 
 
6. Javaslat soroksári elkerülő úttal kapcsolatos döntések meghozatalára
 
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
 
 
7. Javaslat külön szintű vasúti aluljáró megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéhez szükséges döntések meghozatalára
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
8. Javaslat többletfedezet biztosítására földútjavítási munkák elvégzése érdekében, valamint Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény tetőbeázás elhárítási munkálatainak elvégzésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
9. Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
                     Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
           
10. Javaslat szolgáltatási koncessziós szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
11. Javaslat az ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósítása érdekében szükséges döntések meghozatalára
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság  
                                                          
 
12. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság                        
                     Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság    
 
 
13. Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
14. Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
           
15. Javaslat a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására
 
            Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
            Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
16. Javaslat a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Dunapataj utcában található ingatlan értékesítésére
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                                               
 
17. Javaslat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 45. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
18. Javaslat a 186552/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Háló utca 23. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
19. Javaslat a 196701 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 88/B. „felülvizsgálat alatt” számon található, 532 m2 területű ingatlan értékesítésére
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
20. Javaslat a 186556/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatt található ingatlan 151/324 tulajdoni hányadának értékesítésére, valamint használati megállapodás átruházására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       
 
21. Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                      Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
 
 
22. A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2016/2017-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (9.30 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Tóth János tankerületi igazgató
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
23. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2016/2017. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
24. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2017. szeptember 29.
                                                                                 Geiger Ferenc
                                                                                    polgármester