2017. október 10. KT

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 10-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

 

Napirendi pontok

 

 

 1. Javaslat a helyi támogatásról szóló 54/2012. (XII.28.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására

 

          Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

          Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 1. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 5/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

         Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

         Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                             Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

     3.  Javaslat közfeladat ellátására létrehozott státuszok fenntartására

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                              Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Javaslat 2018. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 2. számú Módosítására

 

         Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

         Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság     

 

 

 1. Javaslat soroksári elkerülő úttal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

         Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

         Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Javaslat külön szintű vasúti aluljáró megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéhez szükséges döntések meghozatalára

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 1. Javaslat többletfedezet biztosítására földútjavítási munkák elvégzése érdekében, valamint Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény tetőbeázás elhárítási munkálatainak elvégzésére

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. Javaslat Önkormányzati beruházásában megvalósuló köz, és díszvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő, térítésmentes tulajdonba adásáról

 

           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                               Pénzügyi Bizottság

                               Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

           

 1. Javaslat szolgáltatási koncessziós szerződés felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára

 

           Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

   11. Javaslat az ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósítása érdekében szükséges döntések meghozatalára

 

           Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

           Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                                Pénzügyi Bizottság  

                                                          

 

 1. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Új élet u. 14. (Kovász u. 14.) és a 184939 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna soron található ingatlanok hasznosítására

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság                     

                              Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

 

 1. Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására

 

          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 1. Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására

 

         Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

         Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

           

 1. Javaslat a 184916 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker. Felső Dunasor 29. szám alatt található ingatlan hasznosítási módjának meghatározására

 

           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 185545 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XXIII. kerület Dunapataj utcában található ingatlan értékesítésére

 

          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                               

 

 1. Javaslat a 186560/14 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Vadevezős u. 45. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

 

           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 186552/2 helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. XXIII. ker. Háló utca 23. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

 

          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 196701 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Molnár utca 88/B. „felülvizsgálat alatt” számon található, 532 m2 területű ingatlan értékesítésére

 

          Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

 1. Javaslat a 186556/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatt található ingatlan 151/324 tulajdoni hányadának értékesítésére, valamint használati megállapodás átruházására

 

           Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető

           Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 

 1. Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                              Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                              Pénzügyi Bizottság

 

 

 1. A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2016/2017-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (9.30 órára javasolt)

 

          Előterjesztő: Tóth János tankerületi igazgató

          Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

 1. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2016/2017. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt)

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

 1. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)

 

          Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

          Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                              Pénzügyi Bizottság

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2017. szeptember 29.

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                             polgármester