2017. szeptember 12.

Budapest Főváros XXIII. kerület
 
Soroksár Önkormányzatának
    P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
 
M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 12-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
Napirendi pontok
 
 
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                     Jogi és Ügyrendi Bizottság
                     Szociális és Egészségügyi Bizottság
                    Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                    Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete módosítására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság


4. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.a ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Duna melletti terület)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
7. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára
 
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
8. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
           
9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
10.Javaslat a döntéshozatali eljárás során felmerülő személyes érintettség bejelentési kötelezettséggel összefüggő döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                                                          
 
11. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. 2017. évi többlettámogatására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság


12. Javaslat a személygépjármű tulajdonjogának elfogadására és térítésmentes átadására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
13. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye fejlesztési költségeinek biztosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság   
           
14. Javaslat ellátási szerződés megkötésére a XX. kerületi Önkormányzattal
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                    Jogi és Ügyrendi Bizottság
                   Pénzügyi Bizottság
 
 
15. Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (KIOSZTÓS)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
                                               
 
16. Javaslat a térfigyelő rendszer 5 db új kamerával történő fejlesztéséhez szükséges kivitelezési költség elfogadásához
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
 
 
17. Javaslat sírhely feletti rendelkezési jog átadásáról szóló döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                     Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
18. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
19. Javasalat a Magyar Telekom Nyrt. és Soroksár Önkormányzata között a Páneurópa Általános Iskolán antennaszerkezet elhelyezése céljából létrejött bérleti szerződés módosítására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
20. Javaslat a Vodafone Magyarország Zrt. és Soroksár Önkormányzata között a 183358 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír u. 22. szám alatt található ingatlanon antennaszerkezet elhelyezése céljából létrejött bérleti szerződés módosítására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
21. Javaslat az 186030/0/B/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 121. „B” fsz. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       
 
22. Javaslat a 196547/1, 196548/1 és 196549/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbán utcában található ingatlanok egyes részeinek megvásárlására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
23. Javaslat a 184330 helyrajzi számú, természetben a Budapest Főváros XXIII. kerület Nap u. 14. szám alatt található ingatlan 6/40-ed tulajdoni hányad értékesítéséről szóló döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
24. Javaslat a 196196/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozatokkal és ingatlan-felajánlással kapcsolatos elvi döntések meghozatalára
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
25. Javaslat a T-87956 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186824/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
26. Javaslat a T-87957 számú változási vázrajz szerint kialakuló (186825/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlására, illetve kisajátítási eljárás megindítására
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
27. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185968/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló túlépítés ügyében kiürítés iránti peres eljárások kezdeményezésére
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
28. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 195457-195458 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
29. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 184079/14 helyrajzi számú, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon található két fenyőfa kivágásához
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
30. Javaslat a 184079/13 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Pacsirta közben található ingatlan 209/2839-ad hányadára vonatkozó elővásárlási jog gyakorlására irányuló döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: dr. Gróza Zsolt osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
31. A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató
 
Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
32. Tájékoztató a „HelpyNet” közbiztonsági rendszer féléves működéséről
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
           
 
33. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
           
 
KÖZMEGHALLGATÁS
17.00 – 19.00 óráig
TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2017. szeptember 1.
 
 
 
                                                                    Geiger Ferenc
                                                                      polgármester