2018. április 10.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 10-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

 

1. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

 

    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Jogi és Ügyrendi Bizottság

                      

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete módosítása tárgyában

 

     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                         Jogi és Ügyrendi Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendelete módosítása tárgyában

 

     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                         Szociális és Egészségügyi Bizottság

                         Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

4. Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására

 

     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.b ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, Molnár-sziget)

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                         Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

6. Javaslat „Testvér-települési programok és együttműködések” benyújtott pályázat jóváhagyására, és a támogatási szerződés aláírására

 

    Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

7. Javaslat Budapest XXIII. kerület Soroksár területén új játszóterek, pihenőkertek, kialakítására

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester               

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                                        

 

8. Önálló képviselői indítvány (Nem fizető parkolási zóna bevezetése Soroksáron)

 

    Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

9. Önálló képviselői indítvány (A mi Soroksárunk)

 

    Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

10. Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal feladat-ellátási szerződés megkötésére

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság  

 

11. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának - nyújtandó támogatásra

 

     Előterjesztő:   Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                       

 

12. Javaslata Páneurópa Általános Iskolában történő alapfokú művészeti oktatás kiterjesztéséhez szükséges önkormányzati véleményezésre

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

13. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

14. Javaslat a 186556/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Háló u. 30. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati megállapodás tekintetében szerződésátruházásról szóló megállapodás megkötéséről történő döntésre

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

15. Javaslat a 186560/6 hrsz.-ú (természetben: 1239 Forster János Jakab u. 4. szám alatti) ingatlan vonatkozásában, elővásárlási joggal kapcsolatos döntés meghozatalára

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16. Javaslat a 183234/4 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan egy részének értékesítésére és kapcsolódó telekalakításokra

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                  

 

17. Javaslat a 185981 és 185968/7 hrsz.-ú (természetben: Budapest XXIII. ker. Vecsés u.-Felső Duna sor által határolt) ingatlanok telekrendezésére

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

18. Javaslat Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                           Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19. Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek jogi rendezésére

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

20. Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokról kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról

 

     Előterjesztő: Szárazné Torkos Mariann osztályvezető

     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság            

                         

 

21. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi gazdálkodásáról (9.30 órára javasolt)

 

     Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

22. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.00 órára javasolt)

 

     Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető

     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

 

23. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2017. évben felhasználásra került csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2017. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt)

 

     Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

 

24. Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitűntetések adományozására (zárt ülés)

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

25. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt)

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság                 

 

 

26. Javaslat a XX. ker. HSZI gyermekek átmeneti otthona szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására (levételre javasolt)

 

      Előterjesztő:

      Megtárgyalja:

                       

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2018. március 29.

 

 

 

 

                                                                    Geiger Ferenc

                                                                      polgármester