2018. április 19.

Budapest Főváros XXIII. kerület
 
Soroksár Önkormányzatának
   P O L G Á R M E S T E R E
 ______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 19-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a Városháza Tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) rendkívüli ülést tart. 
 
Névsorolvasás
Napirendi pontok
 
 
 
1. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról szóló 524/2017. (XII.05.) határozat 1. mellékletének módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2018. április 18.
 
 
 
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester