2018. december 4.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 4-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására

 

   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

   Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

2. Javaslat a 2019. évi ellenőrzési terv elfogadására

 

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                       

                       

3. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                        Civil Frakció

                        Fidesz Frakció

                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció

                        Frakciókon kívüli képviselők

 

4. Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott - költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5. Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári Busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség)

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

 

6. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-0009 azonosítószámú „Dél-budapesti kerékpárbarát fejlesztések” című projekt tervezési feladataihoz szükséges fővárosi többletfedezet elfogadására - KIOSZTÓS

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

7. Javaslat a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújításának előzetes kötelezettségvállalására

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                       

 

8. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                                  

 

9. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyására

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  

 

 

 10. Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződés megkötésére a Soroksári Sport Club Kft.-vel

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                           Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                           Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

11. Javaslat a 185716 hrsz.-ú, természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található „büfé” vonatkozásában gazdagodási megállapodás megkötésére - KIOSZTÓS

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

 

 

12. Javaslat a Millennium-telep és a Lidl Áruház között gyalogjárda és kerékpárút létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 

13. Javaslat a 186862/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Horgász part 97. alatt található, 691 m2 területű ingatlan hasznosításának meghatározására

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

14. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 33. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

 

15. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196549/2 helyrajzi számú ingatlanból a K-100045 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196549/6) helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kisajátítási kártalanítási összeg elfogadására

 

       Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányadának hasznosítására

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                       

 

17. Javaslat a Budapest XXIII. 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található ingatlan 4650/6750 tulajdoni hányadának hasznosítására

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

                         Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

18. Javaslat az 185090/0/A/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. fsz. 5. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (a papíralapú előterjesztés zártként kezelendő)

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

19. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2018. évi működéséről

      Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2019. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására

 

      Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                            Pénzügyi Bizottság

                                  

 

20. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervének elfogadására (9.30 órára javasolt)

 

     Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

 

21. Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornán közzétett soroksári tematikájú állandó műsoráról a 2018. naptári évben (10.00 órára javasolt)

 

      Előterjesztő: Nagy Judit Éva ügyvezető

      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

22. Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős utca és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt)

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

23. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására (levételre javasolt)

 

     Előterjesztő:

     Megtárgyalja:

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2018. november 23.

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                             polgármester