2018. február 13. KT

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 13-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

 

Napirendi pontok

 

  1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására

 

         Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

         Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 2. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete módosítására

 

         Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

         Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                             Jogi és Ügyrendi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete megalkotására

 

         Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

         Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság

                             Jogi és Ügyrendi Bizottság

                             Pénzügyi Bizottság

 

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására

 

        Előterjesztő: dr.  Laza Margit jegyző

        Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság               

                            Szociális és Egészségügyi Bizottság

                            Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

5. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

6. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                          Szociális és Egészségügyi Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

                          Fidesz Frakció

                          Civil Frakció

                          Itthon Vagyunk Egyesület Frakció

                          Frakciókon kívüli képviselők

                          Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa

 

7. Javaslat Budapest XXIII. kerület Dunapart jelű 20 kV szabadvezeték hálózat kiváltására, térítésmentes átadására II. ütem

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

 

 

8. Javaslat a VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának módosítására

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

 

9. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 187507/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Bercsényi u. 17. fsz. 3. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

10. Javaslat állásfoglalás kialakítására ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban

 

      Előterjesztő: Weinmann Antal alpolgármester

      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

 

      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                          Szociális és Egészségügyi Bizottság

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság

                          Pénzügyi Bizottság

                        

 

12. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

 

       Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

       Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

 

13. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2017. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)

 

      Előterjesztő: Dücső Csaba hivatalvezető

      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

14. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására, tájékoztató a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás helyi lebonyolításának előkészítéséről (zárt ülés)

 

      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

15. Javaslat az egyházaknak nyújtott támogatásra (2018. március 13-ai testületi ülésre javasolt)

 

      Előterjesztő:

      Megtárgyalja:

 

 

 

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2018. február 2.

 

 

 

 

                                                                           Geiger Ferenc

                                                                             polgármester