2018. január 23.

          
      Budapest Főváros XXIII. kerület
         Soroksár Önkormányzatának
          P O L G Á R M E S T E R E
     ______________________________
    1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 23-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
Napirendi pontok
 
 
1. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
2. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló rendeletének megalkotására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat a 2018. évi forrásmegosztás véleményezésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 
 
4. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Önálló képviselői indítvány (Javaslat önkormányzati eb- és macskaivartalanítási program létrehozásáról szóló döntés meghozatalára)
Előterjesztő: Preklerné Marton Ilona képviselő
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
7. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
8. Javaslat a Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
10. Javaslat a Bölcsőde 2018. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
 
Előterjesztő: Szárazné Torok Mariann osztályvezető
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
11. Javaslat az óvodák és tagintézményeik heti és éves nyitva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadására
 
Előterjesztő: Szárazné Torkos Mariann osztályvezető
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
12. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics M. u. 119. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
13. Javaslat elvi döntés meghozatalára a Budapest XXIII. kerület 195171 és (195167) helyrajzi számú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
14. Javaslat a BKISZ projekt részeként megvalósuló kerületi csatornafejlesztések támogatási feltételeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat megtételére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
                              Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
15. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
 
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
16. Tájékoztató a Dél-Pesti Tankerületi Központ Fejlesztési tervéről (2017 – 2022.) (2018. február 13-ai testületi ülésre javasolt)
 
Előterjesztő:
Megtárgyalja: 
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2018. január 12.
 
 
 
                                                                                                           Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester