2018. július 10.

Budapest Főváros XXIII. kerület
   Soroksár Önkormányzatának
      P O L G Á R M E S T E R E
_____________________________
 
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 
M E G H Í V Ó
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. július 10-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
 
 
Napirendi pontok

 

 

1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
                       
2. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                     Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
 
4. Javaslat civil szervezetek támogatására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
                     Civil Frakció
                    FIDESZ Frakció
                    Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                    Frakción kívüli képviselők
 
 
5. Javaslat külön szintű közúti-vasúti aluljáró engedélyezési terveinek átdolgozásával kapcsolatos költségek biztosítására
 
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat parkoló céljára tett felajánlás elfogadására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                                   
 
7. Javaslat a Budapest, XXIII. kerület Táncsics Mihály utca 104. szám alatti épület kazáncseréjére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
                     Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
8. Javaslat „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton való részvételre
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
                     Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
9. Javaslat az óvodapedagógusok kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
 
 
10. Közterületek elnevezésének kezdeményezése
 
Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
11. Javaslat a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodára vonatkozó kötelezettségvállalásra és beruházási megállapodás megkötésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                     Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                     Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
 
 
12. Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú Molnár-szigeten található „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések hatályon kívül helyezésére és kapcsolódó döntések meghozatalára
 
Előterjesztős: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
                                         
13. Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186751/1 és 186752/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Péter apostol utcában, valamint a 186751/3 és 186752/3 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlanok vonatkozásában
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
14. Javaslat kisajátítási eljárás kezdeményezésére a 186699 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utca és Sportpálya utca között található ingatlan egyes részeinek vonatkozásában
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető 
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
15. Javaslat a 186725 helyrajzi számú ingatlan megvásárlására területrendezés és parkoló kialakítása céljából
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
16. Javaslat a (196196/6) helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Szitás utcában található ingatlan forgalomképes üzleti vagyon körébe tartozásának megállapítására és kivett, beépítetlen területté történő átminősítésének kezdeményezésére, valamint telekalakítással vegyes csereszerződés megkötésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
17. Javaslat a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek és a nem mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek bérleti, haszonbérleti díjának megállapítására, valamint a 195803/1-195803/2 hrsz. ingatlan hasznosítására
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
18. Tájékoztató a 2018. évi bérleményellenőrzés eredményeiről
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                      Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
19. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
20. Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (9.30 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                     Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
           
 
21. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (10.00 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
22. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester                
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Civil Frakció
                        Fidesz Frakció
                        Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                        Frakciókon kívüli képviselők
 
 
23. Javaslat azÉv Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
24. Fellebbezések (zárt ülés)
 
Előterjesztő: Szárazné Torkos Mariann osztályvezető
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2018. június 29.
 
 
                                                                                                           Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester