2018. június 5. KT

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.
 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 5-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
 
Napirendi pontok
 
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
 
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
                       
2. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye informatikai hálózat kialakításához szükséges költségek biztosítására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
3. Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
4.  Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
5. Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda Vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
6. Javaslat a III. sz. Összevont Óvoda Vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
7. Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
8. Javaslat állásfoglalás kialakítására ipari alpintechnikai feladatok elsajátításához létesítendő oktatóbázissal kapcsolatban
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
9. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára
 
    Előterjesztős: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
                                        
10. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
 
11. Javaslat a 186715 és 186798 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegy településrészen található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető 
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
12. Beszámoló a kerületi sportéletről
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
13. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
 
      Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
14. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2017. évi munkájáról (9.30 órára javasolt)
 
      Előterjesztő: Dr. Csima Alfréd intézményvezető főorvos
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
 15. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és    Gyermekjóléti Intézménye 2017. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)
 
       Előterjesztő: Takácsné Juhász Ildikó intézményvezető
       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
16. Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról (10.30 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Molnár György vezérigazgató
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
           
 
17. Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
18. Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt)
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester               
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
19. Javaslat az 184693 helyrajzi számú, természetben az 1238 Budapest, Lovas u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt)
    
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
 
KÖZMEGHALLGATÁS
17.00 – 19.00 óráig
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
 
 
             
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2018. május 25.
 
 
 
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester