2018. november 13. újbóli ülés

Budapest Főváros XXIII. kerület
 
Soroksár Önkormányzatának
      P O L G Á R M E S T E R 
______________________________
 
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 M E G H Í V Ó

 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 13-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) újból ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

 
1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
                       
2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat előzetes kötelezettség vállalásra megkötendő tervezési szerződések díjára
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
                     Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                       
 
4. Önálló képviselői indítvány – Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepció Cselekvési Tervének kiegészítésére
 
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság5. Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2019-2023” elfogadására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                     Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                     Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                     Szociális és Egészségügyi Bizottság
                     Jogi és Ügyrendi Bizottság
                    Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Önálló képviselői indítvány – Felperesi pertársaság megalakítása
 
Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
                                   
 
7. Önálló képviselői indítvány – Csapadékvíz elvezető árok átépítése zártrendszerűre, árok feletti bejárók átalakításával
 
Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság
 
 
8. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. október 2. napján megtarott ülésén tárgyalt „Egyebek” című napirendi pont keretében hozott határozatok alapján készített tájékoztató
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                       
 
9. Javaslat a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan 2/4-ed részének megvásárlására
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         
 
10. Javaslat a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlan megvásárlására
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         
 
 
11. Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
                       
 
12. Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek bérbeadására
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület a 196547/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100043 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196547/5) helyrajzi számú valamint a 196548/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100044 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196548/5) helyrajzi számú ingatlanok kisajátítási kártalanítási összegeinek elfogadására
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
14. Javaslat Móczár Imre kérelemével kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
15. Javaslat a 183212/1 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan értékesítésére
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
16. Javaslat megállapodás megkötésére Budapest Főváros Kormányhivatalával a XXIII. Kerületi Hivatal működéséhez átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                     Pénzügyi Bizottság
 
 
17. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
18. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2018. évi teljesüléséről
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                                   
 
19. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2017. II. félévi és 2018. I. félévi működéséről (10.00 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Geiger Tamás igazgató
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
20. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (levételre javasolt)
 
Előterjesztő:
Megtárgyalja: 
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2018. november 6.
 
 
 
                                                                                                           Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester