2018. november 6.

 

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 6-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

 

 

Napirendi pontok

 

 

1. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

 

   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

   Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

 

                       

2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

 

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

3. Javaslat előzetes kötelezettség vállalásra megkötendő tervezési szerződések díjára

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 

4. Önálló képviselői indítvány – Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepció Cselekvési Tervének kiegészítésére

 

   Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő

   Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

5. Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2019-2023” elfogadására

 

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Szociális és Egészségügyi Bizottság

                        Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

6. Önálló képviselői indítvány – Felperesi pertársaság megalakítása

 

    Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                                  

 

7. Önálló képviselői indítvány – Csapadékvíz elvezető árok átépítése zártrendszerűre, árok feletti bejárók átalakításával

 

    Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

 

 

8. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. október 2. napján megtarott ülésén tárgyalt „Egyebek” című napirendi pont keretében hozott határozatok alapján készített tájékoztató

 

   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

   Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

                       

 

9. Javaslat a 186749 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegyen található ingatlan 2/4-ed részének megvásárlására

 

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         

 

10. Javaslat a 186750 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Pál apostol utcában található ingatlan megvásárlására

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         

 

 

11. Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre

 

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                        Pénzügyi Bizottság

                       

 

12. Javaslat a 195409-195410 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Nyír utcában található ingatlanrészek bérbeadására

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

13. Javaslat a Budapest XXIII. kerület a 196547/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100043 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196547/5) helyrajzi számú valamint a 196548/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100044 számú kisajátítási vázrajz alapján kialakuló (196548/5) helyrajzi számú ingatlanok kisajátítási kártalanítási összegeinek elfogadására

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

14. Javaslat Móczár Imre kérelemével kapcsolatos döntés meghozatalára

 

      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

15. Javaslat a 183212/1 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Újtelep településrészen található ingatlan értékesítésére

 

     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

16. Javaslat megállapodás megkötésére Budapest Főváros Kormányhivatalával a XXIII. Kerületi Hivatal működéséhez átadott eszközök ingyenes tulajdonba adásáról

 

      Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                         Pénzügyi Bizottság

 

 

 17. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)

 

       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

       Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

 

18. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2018. évi teljesüléséről

 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

                                  

 

19. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2017. II. félévi és 2018. I. félévi működéséről (10.00 órára javasolt)

 

     Előterjesztő: Geiger Tamás igazgató

     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

20. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (levételre javasolt)

 

     Előterjesztő:

     Megtárgyalja:

 

 

Névsorolvasás

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.

 

Budapest, 2018. október 26.

 

 

 

                                                                                                          Geiger Ferenc

                                                                                                             polgármester