2018. október 9.

Budapest Főváros XXIII. kerület
 
Soroksár Önkormányzatának
     P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

  M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 9-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

 

Névsorolvasás

 

Napirendi pontok

 

1. Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó mb. jegyző
    Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
                       
2. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
3. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.c. ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, központi terület)
 
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
   Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                       Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
 
4. Javaslat elvi döntés meghozatalára
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Javaslat 2019. évi előzetes kötelezettségvállalásokra
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat az Eperföld utcában építendő járda Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó megállapodás megkötésére
 
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
   Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       Pénzügyi Bizottság
                       Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                       Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
7. Javaslat a 123-as jelzésű autóbusz menetrendjének módosításával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
8. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által a Budapest XXIII. ker. 185033 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest, Táncsics M. u. 25-33. szám alatt található ingatlanon létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
 
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       
 
9. Javaslat a 196397/8 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Orbánhegy településrészen található ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére
 
   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
   Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
10. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186500/0/A/1 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Haraszti út 12. fsz. 1. szám alatti lakás bérleti szerződésének megkötésére
 
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
11. Javaslat a 186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok (Tündérkert) nem önkormányzati rendezvényekre történő igénybevétele esetén alkalmazandó használati díjtételekre
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 
12. Beszámoló a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                         Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 
13. A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2017/2018-as tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (9.30 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Tóth János igazgató
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
14. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2017/2018. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
15. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (zárt ülés)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
                                  
 
 
16. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kiadott PE01-04066-3/2018. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások elbírálására (zárt ülés)
 
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó mb. jegyző
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
 
Budapest, 2018. szeptember 28.
 
 
 
                                                                       Geiger Ferenc
                                                                        polgármester