2018. szeptember 11.

                  
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 11-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás

 

Napirendi pontok
 

 

1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
                       
2. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság  
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
   Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
 
4. Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Önálló képviselői indítvány – Javaslat a Szent Sebestyén szobor körüli térburkolat kiépítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára
 
    Előterjesztő: Egresi Antal képviselő
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
6. Önálló képviselői indítvány – Javaslat a Tündérkert szabadtéri fitness eszközök fölé napvitorla létesítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára
 
    Előterjesztő: Egresi Antal képviselő
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
7. Javaslat víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja:   Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
8. Javaslat Budapest XXIII. kerület Soroksár területén új játszóterek, pihenőkertek, kialakítására koncepcióterv és tervezési költségvetés alapján
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
9. Javaslat „Nemzeti Ovi-Sport Program” megvalósítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
10. Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára
 
     Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető
     Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
11. Közterületek elnevezésének kezdeményezése
 
      Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
      Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                                  
 
12. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 
13. Javaslat ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
14. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Alapító Okiratának módosítására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
15. Javaslat a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény foglalkoztatotti állományának bővítésére (2018. szeptember 7-én kerül megküldésre)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
16. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
17. Javaslat a 185003 és 184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 Budapest, Új élet utcában található) ingatlanok hasznosításáról szóló határozat felülvizsgálatára
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
     Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
18. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
19. Javaslat a 186730/1 és 186730/4 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Apostolhegy településrészen található ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozásának megállapítására és közúttá történő átminősítésének kezdeményezésére
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
      Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
20. Javaslat a 186862/7 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Szőlőfürt köz 3. alatt található, 927 m2 területű ingatlan 631/927 arányú tulajdoni hányad értékesítésére
 
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
21. Javaslat elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                                     
             
22. Jelentés a főépítész 2014-2018. közötti tevékenységéről
 
      Előterjesztős: Tóth András mb. főépítész
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      
 
23. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzésről és javaslat a figyelemfelhívó levelében foglaltak elbírálásra
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
24. Javaslat a Magyar Agár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)
 
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2018. augusztus 31.
 
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester