2019. április 9.

              
      Budapest Főváros XXIII. kerület
           Soroksár Önkormányzatának
            P O L G Á R M E S T E R E
      ______________________________
      1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 9-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
 
Névsorolvasás
Napirendi pontok
 

 

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
 
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
   Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2019.(I.22.) számú határozatának hatályon kívül helyezésére és a Képviselő-testület „Ünnepség-sorozatot Előkészítő Ideiglenes Bizottsága” új tagjának megválasztására
 
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
   Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
4. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
5. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak – célzottan a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának – nyújtandó támogatásra
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. részére többlettámogatás biztosítására és tulajdonosi hozzájárulás megadására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
7. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felülvizsgált, aktualizált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
8. Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXIII. kerületi köznevelési intézményeinek 2019. évi átszervezéséhez a tulajdonos önkormányzat véleményére
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
9. Javaslat képviselő delegálására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába
 
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
   Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
10. Javaslat a rekreációs célú földhasználati szerződések határidejének meghosszabbítására
 
      Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
11 Javaslat a Tündérkert (186681/3 és 186681/4 helyrajzi számú ingatlanok) főépületében büfé üzemeltetéséről és a bérleti díj megállapításáról szóló döntés meghozatalára
 
     Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                         Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 
12. Javaslat a 183379/16 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest XXIII. kerület Szent László u. 16-18. szám alatt található ingatlanon található melléképület bontására (2019. április 5-én kerül megküldésre)
 
     Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
13. Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII., Háló utca 7. szám alatt található, 230 m2 területű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányad értékesítésére
 
      Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
14. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186556/4 hrsz.-ú, Háló u. 28-30. szám alatti ingatlan, a térképkivonaton Háló u. 28. szám alatt feltüntetett ingatlanrészének megfelelő 151/324 tulajdoni hányada értékesítéséről
 
      Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
15. Beszámoló a kötelezően biztosítandó szociális ellátásokra kötött feladatellátási szerződések alapján biztosított ellátásokról
 
      Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
16. Tájékoztató a szociális helyzetről
 
       Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
       Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
17. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről (10.00 órára javasolt) (2019. április 5-én kerül megküldésre)
 
     Előterjesztő: Makádi Katalin r.ezredes kapitányságvezető
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
18. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi gazdálkodásáról (10.15 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
19. Beszámoló a Galária ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.30 órára javasolt)
 
     Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
           
           
20. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 2018. évben felhasználásra kerület csekély összegű („de minimis”) és célzott támogatásról, a társaság 2018. évi gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.45 órára javasolt)
 
    Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető
    Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság  
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
21. Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (zárt ülés)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság         
 
 
 22. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (zárt ülésre javasolt)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
 
 
23. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására - KIOSZTÓS
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                       
 
24. Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
      Előterjesztő: képviselők
 
             
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. március 28.
 
 
  Geiger Ferenc
  polgármester