2019. augusztus 6. - Rendkívüli ülés

Budapest Főváros XXIII. kerület
 S
oroksár Önkormányzatának
   P O L G Á R M E S T E R E
 ______________________________
 
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 6-án (kedd) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) rendkívüli ülést tart. 
 
A rendkívüli ülés indoka: Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását. A Képviselő-testület 2019. évi munkaterve szerint a 2019. július 2-ai ülés után a nyári szünetet követő első testületi ülés időpontja 2019. szeptember 10. napja. A választási eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait 2019. szeptember 1. napjáig kell megválasztania a Képviselő-testületnek, ezért rendkívüli ülés összehívása vált szükségessé.
A jelen meghívóban feltűntetett egyéb napirendek rendkívüli ülés keretében való megtárgyalása a határozatok javasolt végrehajtási határidejére való tekintettel szükséges.
 
Névsorolvasás

 

Napirendi pont
 
1. Javaslat az Újtelepi gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítására többlet fedezet biztosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 
2. Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása projekthez többlet fedezet biztosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 
3. Önálló képviselői indítvány
 
            Előterjesztő: Egresi Antal képviselő
 
 
4. Javaslat az Állami Számvevőszék által a Soroksár Sport Club Kft. vagyongazdálkodásával kapcsolatban lefolytatott ellenőrzés megállapításai, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága felhívása alapján szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 
 
5. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perbeli egyezségi ajánlat módosítására
 
            Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
6. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 196556 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó BPB/007/00187-26/2014. számú határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló, 46.K.31.326/2018. számon folyamatban lévő, megismételt peres eljárásban készült szakértői véleménnyel kapcsolatos észrevételre
 
            Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
7. Javaslat a 186725 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Sportpálya utca ás Péter apostol utca között található ingatlan egyes részeinek kisajátítására vonatkozó eljárás kezdeményezésére
 
            Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
8. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (zárt ülés)
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2112 telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. július 30.
 
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                            polgármester