2019. február 12.

                     
      Budapest Főváros XXIII. kerület
         Soroksár Önkormányzatának
          P O L G Á R M E S T E R E
     ______________________________
    1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

M E G H Í V Ó

 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 12-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
Napirendi pontok

 

 

1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                      Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                      Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                      Szociális és Egészségügyi Bizottság
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
                      Pénzügyi Bizottság 
                      Fidesz Frakció
                     Civil Frakció
                     Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                     Frakciókon kívüli képviselők
                     Kerületi Közalkalmazottak Érdekegyeztető Tanácsa
 
 
3. Képviselői rendeletalkotási javaslat
 
Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
 
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
5. Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendelet módosítására - KIOSZTÓS
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Javaslat a Haraszti út – M0 autópálya között tervezett közúti kapcsolat lehetséges változataival kapcsolatban állásfoglalás kialakítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
7. Javaslat a Budapest XXIII. kerület Táncsics Mihály utca (Hősök tere – Erzsébet utca közötti szakasz) közlekedési rendjének módosításával kapcsolatos javaslattételre
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester
Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság     
 
 
8. Javaslat a 185079/0/A/5 helyrajzi számú, természetben 1238 Budapest, Grassalkovich út 123. fsz. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezésére
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
9. Javaslat a 185870 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Hősök tere 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna átvezetési szolgalmi jogot alapító szerződés megkötésére
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 
 
 
10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
11. Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről
 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
12. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2018. évi munkájáról (10.00 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Baticz Valéria hivatalvezető-helyettes
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. február 1.
 
 
 
 
                                                                                                           Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester