2019. február 25. - Rendkívüli ülés

   Budapest Főváros XXIII. kerület
     S
oroksár Önkormányzatának
        P O L G Á R M E S T E R E
______________________________
  1
239 Budapest, Grassalkovich út 162.
 

 

M E G H Í V Ó
 
 
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 25-én (hétfőn) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) rendkívüli ülést tart. 
 
 
Névsorolvasás
 
Napirendi pont
 
 
 
1. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület 196098 helyrajzi számú, külterületi ingatlan tekintetében támogatói nyilatkozat megadásához
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. február 22.
 
 
 
 
 
                                                                                                           Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester