2019. január 22.

Budapest Főváros XXIII. kerület
 
Soroksár Önkormányzatának
     P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
  1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

  M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 22-én (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 
 
Napirend előtt: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
 
Névsorolvasás
Napirendi pontok

 

 

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
3. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság  
 
 
4. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
5. Javaslat a 2019. évi forrásmegosztás véleményezésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Pénzügyi Bizottság
 
 
6. Önálló képviselői indítvány – A Rabszolgatörvény elutasításáról
 
Előterjesztő: Kiss Jenő képviselő
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
7. Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.-vel - KIOSZTÓS
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
8. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
9. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
10. Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
11. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2019. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
12. Javaslat a Bölcsőde 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
13. Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2019. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
 
 
14. Javaslat az óvodai gyakornokok béremelésére
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
 
15. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
16. Javaslat a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
 
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
Megtárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
                         
 
17. Közterületek elnevezésének kezdeményezése
 
Előterjesztő: Marótiné S. Ildikó osztályvezető
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                              Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
 
18. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt „Építészeti örökségvédelmi támogatás 2018.” című pályázatán való részvételre
 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
19. Javaslat a Budapest XXIII. 195271/11 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű és gondnoki helyiségek gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása és üzemeltetése céljából történő bérletére
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
20. Javaslat a 186824 és 186825 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
21. Javaslat a 196570/1 helyrajzi számú ingatlanból a K-100222 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (196570/12), (196570/14) és (196570/16) helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó kisajátítási kártalanítás elfogadására
 
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető
Megtárgyalja:  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
22. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
23. A településképi arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban beérkezett vélemények kiértékeléséről szóló főépítészi éves tájékoztató
 
Előterjesztő: Tóth András mb. főépítész
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
 
24. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2018. évi működéséről (10.00 órára javasolt)
 
Előterjesztő: Kiss Jenő elnök
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
25. Javaslat fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
 
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
Megtárgyalja:  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
26. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE-01-00124-7/2017. számú állásfoglalása ellen beérkezett kifogások ismételt elbírálására (zárt ülés)
 
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
Megtárgyalja:  Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. január 11.
 
 
 
 
                                                                                                           Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester