2019. július 2.

Budapest Főváros XXIII. kerület
 
Soroksár Önkormányzatának
      P O L G Á R M E S T E R E
  ______________________________
 
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 2-án (kedden) 9.00 órai kezdettel a Városháza Nagytermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.) ülést tart. 

 

Névsorolvasás

Napirendi pontok

 

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                        Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                        Szociális és Egészségügyi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
 
 
2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
 
3. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
 
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
    Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság        
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
4. Javaslat településrendezési szerződés megtárgyalására (KÉSZ 2.a. ütemének területét érintő lakópark fejlesztéssel kapcsolatos óvodai férőhely biztosítása)
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                        Jogi és Ügyrendi Bizottság
                        Pénzügyi Bizottság
                        Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
5. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 2.a-b. ütemének (Soroksár alsó terület) és 3.a-b. ütemének (Újtelep és M5 autópálya térsége, bevásárlóközpont és a botanikus kert környéke) jóváhagyására
 
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
   Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi
                      Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
6. Javaslat a Haraszti út – M0 autópálya között tervezett közúti kapcsolat lehetséges változataival kapcsolatban állásfoglalás kialakítására
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
7. Javaslat a GOH csomópont felüljáró festésével kapcsolatos döntések meghozatalára
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
8. Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítással kapcsolatos döntések meghozatalára (külön szintű közúti-vasúti aluljáró építésével érintett terület és a Szamosi Mihály sportpálya területe)
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
9. Javaslat a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. tulajdonú, 186893 hrsz-ú ingatlan használatára szóló Kártalanítási Megállapodás megkötésére - KIOSZTÓS
 
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    Megtárgyalja:   Pénzügyi Bizottság
    Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
 10. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 helyrajzi számú, természetben Grassalkovich út 161-163. szám alatt található épületegyüttes felülvizsgálatát követő hasznosításra - (2019. június 28-án kerül megküldésre)
 
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
   Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                       Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
 
 
11. Önálló képviselői indítvány (Csapadékvíz elvezetés, bővítés)
 
      Előterjesztő:   Tüskés Józsefné képviselő
                           Mizák Zoltán képviselő
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                           Pénzügyi Bizottság
 
 
12. Önálló képviselői indítvány (Soroksár forgalmának feltérképezése)
 
      Előterjesztő:   Tüskés Józsefné képviselő
                             Mizák Zoltán képviselő
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
13. Javaslat civil szervezetek támogatására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
                          Civil Frakció
                          Fidesz Frakció
                          Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                          Frakciókon kívüli képviselők
 
 
14. Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester                           
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
15. Javaslat képviselői laptopok térítésmentes tulajdonba adására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 
16. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2018. évi beszámolóinak elfogadásáról szóló határozatok módosítására, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített egyszerűsített éves beszámolók figyelembevételével
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
17. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet részére nyújtandó támogatási igény elbírálására
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
18. Javaslat Villamos energiaellátás és Villámvédelem kiviteli terv jóváhagyására, illetve tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. részére
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
19. Javaslat a 195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Köves út 136. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére
 
      Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
      Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
 
20. Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Háló utca 7. szám alatt található ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére és gazdagodás elismerésére - KIOSZTÓS
 
     Előterjesztő: Dr. Spiegler Tamás LL.M aljegyző
     Megtárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
 
 
21. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról
 
      Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
      Megtárgyalja: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
                          Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                          Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
                          Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
22. Tájékoztatás a BFKH XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának 2014 – 2018. közötti tevékenységéről (10.00 órára javasolt)
 
      Előterjesztő: Dr. Zádori Magdolna kerületi tisztifőorvos asszony
      Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
23. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (zárt ülés)
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
                          Civil Frakció
                          Fidesz Frakció
                          Itthon Vagyunk Egyesület Frakció
                          Frakciókon kívüli képviselők
 
 
24. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (zárt ülés)
 
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
       Megtárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
                           Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
25. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozatok módosítására (zárt ülés)
 
      Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
      Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
 
 
26. Javaslat bölcsődei felvételi eljárásra vonatkozó kifogás elbírálására Székelyhidi Júlia ügyében (zárt ülés)
 
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
     Megtárgyalja:Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
27. Javaslat bölcsődei felvételi eljárásra vonatkozó kifogás elbírálására Árok Nóra ügyében (zárt ülés)
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
 
28. Javaslat rendkívüli káresemény kapcsán nyújtott támogatás megállapítására (zárt ülés) - KIOSZTÓS
 
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
      Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                          Pénzügyi Bizottság
 
29. Bizottságok beszámolói, kérdések, bejelentések, egyebek – SZÓBELI
 
      Előterjesztő: képviselők
 
Névsorolvasás
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2111 m. telefonszámon jelezni szíveskedjék.
 
Budapest, 2019. június 21.
 
 
                                                                                                          Geiger Ferenc
                                                                                                             polgármester